Przejdź do treści

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Gałka Marek

Nasza oferta

Zakres wykonywanych usług:

 • wycena gruntów,
 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wycena nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych magazynowych i innych),
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych,
 • określanie wartości przy przekształcaniu prawa do lokalu,
 • określanie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określanie skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • sporządzanie ekspertyz bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości,
 • wycena nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • sporządzanie analiz rynku oraz doradztwo inwestycyjne i prawne.

Przykładowe cele wyceny:

 • zabezpieczenie wierzytelności (kredyty, pożyczki, dotacje),
 • ustalenie ceny transakcyjnej sprzedaży, zamiany itp.,
 • podział majątku, zniesienie współwłasności,
 • wniesienie aportu,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenia własnościowe,
 • księgowe,
 • naliczanie opłat i ustalanie odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczanie opłat cywilno-prawnych,
 • określanie wysokości podatków od spadków i darowizn,
 • ubezpieczenia majątkowe i inne.