Przejdź do treści

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Gałka Marek

Uprawnienia:
– uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4295 nadane przez Ministra Infrastruktury,
– uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin podstawowych i pospolitych nr II-1267.


Wykształcenie:
– dyplom mgr inż. geologii górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
– studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie rzeczoznawca nieruchomości.


Wybrane kursy i szkolenia:

  • wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich,
  • wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • wartość urządzeń infrastruktury technicznej – Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • nowe regulacje prawne w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego – Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych – BOMIS,
  • podejście dochodowe w wycenie nieruchomości – Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • szkolenia cykliczne organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.