Przejdź do treści

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Gałka Marek

Ceny

Opłata za wykonaną usługę ustalana jest indywidualnie, w zależności od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami,
  • stopnia rozpoznania lokalnego rynku nieruchomości.

Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat kosztu usługi, proszę o kontakt.