Uprawnienia:
- uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4295 nadane przez Ministra Infrastruktury,
- uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin podstawowych i pospolitych nr II-1267.


Wykształcenie:
- dyplom mgr inż. geologii górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie rzeczoznawca nieruchomości.


Wybrane kursy i szkolenia:

  • wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich,
  • wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • wartość urządzeń infrastruktury technicznej - Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • nowe regulacje prawne w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm leasingowych – BOMIS,
  • podejście dochodowe w wycenie nieruchomości - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  • szkolenia cykliczne organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.