Oferta

Zakres wykonywanych usług:
- wycena gruntów,
- wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
- wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
- wycena nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych magazynowych i innych),
- wycena ograniczonych praw rzeczowych,
- określanie wartości przy przekształcaniu prawa do lokalu,
- określanie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie prawa służebności przesyłu oraz odszkodowania 
  za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- określanie skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
- sporządzanie ekspertyz bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości,
- wycena nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
- wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
- sporządzanie analiz rynku oraz doradztwo inwestycyjne i prawne.

Przykładowe cele wyceny:
- zabezpieczenie wierzytelności (kredyty, pożyczki, dotacje),
- ustalenie ceny transakcyjnej sprzedaży, zamiany itp.,
- podział majątku, zniesienie współwłasności,
- wniesienie aportu,
- aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
- przekształcenia własnościowe,
- księgowe,
- naliczanie opłat i ustalanie odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
- naliczanie opłat cywilno-prawnych,
- określanie wysokości podatków od spadków i darowizn,
- ubezpieczenia majątkowe i inne.