WALOR Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Gałka Marek
ul. Królowej Jadwigi 1/6
41-200 Sosnowiec
Tel. 505 782 940
Tel./fax 32 266 82 43
e-mail: walor.mg@vp.pl


WALOR Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, banków i urzędów administracji publicznej.

Kancelarię prowadzi mgr inż. Marek Gałka - rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 4295 nadanymi przez Ministra Infrastruktury.

Obszar działania firmy obejmuje województwo śląskie, przy czym najwięcej wycen jest wykonywanych na terenie Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Siemianowic, Chorzowa oraz terenów z nimi sąsiadujących. Wyceny większych obiektów, na życzenie klienta, są wykonywane na terenie całego kraju.

Marek Gałka jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.